Forskning

Omvårdnadsbehov behöver synliggöras på akutrummet

Akutrummet

Illustration: Getty Images

På akutrummet prioriteras medicinsktekniska uppgifter och det är upp till sjuksköterskan själv om patienten får sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Det visar Veronica Pavedahls doktorsavhandling som läggs fram i december.

Text: Jenny Ryltenius

Vill du läsa hela artikeln?

Bli medlem / logga in

Är du prenumerant utan att vara medlem, kontakta info@swenurse.se

Publiceringsdatum: