Bemötande

”Vi hoppas boken kan fungera som en uppslagsbok”

Johan Bysell

Vi vet sedan länge att relationen är viktigare än metoden när det kommer till att skapa goda samtal, menar Johan Bysell, en av författarna bakom boken Perspektiv som gör skillnad. Men hur får vi till det i praktiken?

Text: Ann-Cathrine Johnsson

Vill du berätta om boken lite kortfattat?

– I boken förs ett samtal om samtalet – både historiskt, filosofiskt och praktiskt. Den är fylld av konkreta exempel på hur vi kan nå fram när det är svårt och vad som är viktigt för att få till bra samtal. Både jag och min medförfattare Michael Hjerth har stor erfarenhet av möten med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Boken vänder sig till personer som arbetar med möten inom vård, skola, omsorg och kan ses som en integrativ handbok i konsten att leda samtal.

Hur kan sjuksköterskor ha nytta av den i sitt arbete?

– Vi hoppas att boken ska fungera som en uppslagsbok att återkomma till när man behöver vägledning i olika situationer. Vi beskriver till exempel 10 konkreta hållpunkter för att hålla samtal. Sist i boken finns en påminnande karta som sammanfattar innehållet och som är tänkt att man kan klippa ut och sätta i sitt arbetsrum

Varför behövs den här boken?

– Framförallt allt hoppas vi att boken ska leda till att den som läsar den blir tryggare i att hitta sin egen samtalsstil. Har vi en trygg grund och tydlig ram, får vi också lättare att vara lyhörda och kan vara mer följsamma med dem vi möter.

Vad skulle du säga är det allra viktigaste när det kommer till bemötande inom vården?

– Att vara lyhörd för den vi möter och att lägga några extra minuter på att skapa tydlighet i mötet.

Har du några specifika råd till sjuksköterskor som jobbar mycket med bemötande i sin yrkesroll?

– För personer med npf är det extra viktigt med tydlighet, tidsramar och att säkerställa hur information uppfattats - något som också är viktigt i de flesta möten när någon är i chock, kris eller lider. Ett sätt att då stämma av relationen är att be personen själv sammanfatta det viktigaste ni pratat om. Då kan man få syn på eventuella missförstånd och säkerställa att vi förstår varandra. I boken finns flera exempel på hur man kan arbeta med feedback samt att säkerställa att vi bygger bort missförstånd.

Perspektiv som gör skillnad

Om författarna

Johan Bysell har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och vidareutbildning inom relationell psykoterapi. Han har mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt synsätt.

Michael Hjerth är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv psykologi, hälsoperspektiv och lösningsfokuserad terapi. Han har bland annat utvecklat ett arbetssätt med referenser till spelvärlden.

Konsten att leda samtal – 10 perspektiv och hållpunkter

  1. Kontakt – samarbeta och skapa relation
  2. Bekräfta – tryckutjämna det som är svårt
  3. Sortera – ta sikte utifrån intentioner
  4. Bredda blicken – ta hjälp av tidsresor
  5. Zooma in blicken – synliggör det osynliga
  6. Experimentera – utforska utan att kunna göra fel
  7. Mobilisera rötter – befäst resurser genom självreflektion
  8. Myrsteg – små steg leder längre
  9. Samla ihop – sammanfatta det viktigaste
  10. Lär av feedback – utvecklas genom återkoppling

Publiceringsdatum: