Forskning

Socialt kapital betydelse för ungas psykiska hälsa

Ungas psykiska hälsa

Illustration: Getty Images

Ungdomars egna skildringar av socialt kapital är utgångspunkten i Mikael Ahlborgs forskning. Först då kan vi arbeta främjande med med ungas psykisk välmående, menar han.

Text: Jenny Ryltenius

Vill du läsa hela artikeln?

Bli medlem / logga in

Är du prenumerant utan att vara medlem, kontakta info@swenurse.se

Publiceringsdatum: