Aktuellt

Digitala vårdmöten avlastar psykiatrin

Digitala vårdmöten

Region Dalarna satsar på vård online för vuxna inom psykiatrin

Region Dalarna har öppnat en helt digital mottagning för patienter med psykiatrisk problematik. Syftet är att skapa effektivare vårdflöden, mer tillgänglig vård och flexiblare arbetsliv för personalen.

Text: Tim Andersson

I början av oktober startade Region Dalarna en ny, länsövergripande digital mottagning för vuxna i behov av specialistpsykiatrisk vård. Min Vård Psykiatri erbjuder endast videomöten, vilka sker genom en app, och är öppen för personer med diagnoser som adhd, bipolär sjukdom och svår depression.

Mottagningen erbjuder också kognitiva bedömningar på distans, tack vare ett samarbete med företaget MindMore, som tagit fram en modell för sådana.

– Patienten får ett test hemskickat och gör det vid sin dator. Vi tolkar sedan resultatet och ser vilken kognitiv funktionsnedsättning som patienten har. Efter det kan vi anpassa insatserna på ett jättebra sätt utifrån varje individs specifika problematik.

Bakgrunden till Min Vård Psykiatri är de långa vårdköerna, där patienter riskerar att bli sämre innan de får en tid, och den omfattande personalbristen, inte minst vad gäller sjuksköterskor.

– Det här effektiviserar vårdflödena väldigt mycket. Patienten bokar själv tid i appen och får en tid inom kanske två dagar. Allt underlag finns redan i appen, där patienten svarar på alla frågor. Det blir otroligt snabba processer.

En digital mottagning är också ett sätt att göra vården mer lättillgänglig, säger Maria Tjäder.

– Vården får mycket kritik för att vara svårtillgänglig, och särskilt psykiatrin. I Dalarna har vi dessutom stora avstånd: bor man i Idre och ska åka ned till Mora är det en resa på 16 mil. Genom att ta besöken digitalt sparar patienten både tid och pengar.

Det är dock inte bara patienterna som gynnas av de digitala möjligheterna, poängterar hon, utan de skapar också flexiblare anställningsförhållanden för vårdpersonalen. De som jobbar på Min Vård Psykiatri – utöver Maria Tjäder även specialistsjuksköterskan Anna Samuelsson samt överläkaren, psykiatern och farmakologen Magnus Christensen – gör det hemifrån. Själv bor hon i Värmland.

– Det blir betydligt enklare att hitta personal när man kan rekrytera över hela landet, och inte bara på orten för mottagningen.

Verksamheten har än så länge bara varit igång några veckor, så Maria Tjäder har svårt att göra någon utvärdering. Men noll patienter har snabbt blivit till ett gäng, och inflödet kommer nog att bli stort, tror hon.

– Vi är lite beroende av informationsspridningen via de befintliga mottagningarna i Dalarna. De är överbelastade och kan remittera till oss. Vi tar emot både nya och redan pågående patienter.

Finns det några problem med en digital mottagning?

– Patienterna som vi träffar kan bli svårt sjuka och i behov av till exempel slutenvårdsinläggningar, och det är inte riktigt upplägget för den digitala mottagningen. Det kräver ett samarbete med övrig verksamhet, förstås. Men så ser det ju ut för alla enheter – man måste samarbeta över divisionerna med befintliga resurser.

Kan den tekniska delen ställa till det för somliga patienter?

– Absolut, det passar inte för alla. Det är många patienter som behöver ha fysiska besök och som inte kan hantera tekniken. Men då finns de sedvanliga mottagningarna där för dem. Man behöver ju ett utbud av båda delar.

Kan ni erbjuda hjälp för dem som vill prova men kanske inte behärskar tekniken?

– Ja, absolut, vi kan informera patienterna och lära dem appen. Man behöver ju ha en telefon, surfplatta eller dator, och ett bank-id, så att man kan legitimera sig.

Maria Tjäder säger att hon är jätteglad över att Region Dalarna ligger i framkant och vågar testa nya sätt att arbeta på. Det måste alla göra i dagsläget, konstaterar hon, med tanke på den ansträngda situationen i vården.

– Det är sjuksköterskebrist i hela landet, och även internationellt. Det här är en bra grej. Digitaliseringen är här för att stanna. Det ser vi inte minst i hur mycket arbete som görs på SKR kring digitalisering i vården.

Projektet pågår till 2025. Vad händer efter det?

– Vår förhoppning är förstås att intresset från patienternas sida ska vara stort, så att vi får rekrytera fler personer och att verksamheten blir permanent.

Min Vård Psykiatri

Min Vård Psykiatri vänder sig till vuxna som vill ha hela sin vård hos specialistpsykiatrin via digitala vårdmöten.

Man kan kontakta mottagningen oavsett var i länet man bor, om man har någon eller några av diagnoserna: adhd, bipolär sjukdom och/eller svår depression.

Min Vård Psykiatri tar också emot den som tror sig ha en svår depression eller bipolär sjukdom. Den som misstänker en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bör i stället kontakta en fysisk mottagning för bedömning av insatser.

Källa: Region Dalarna

Publiceringsdatum: