Ledare

När man pratar om framtidens hälso- och sjukvård kommer många bilder upp i huvudet – avancerad teknik som telemedicin och robotkirurgi. Men även mer individanpassad vård med skräddarsydda behandlingsmetoder. Men det är bara en sida av saken.

Mats Olsson har genomfört flera projekt och analyser om framtidens vård som projektledare på Kairos Future. Han beskriver den stora omställningen i vård- och omsorgssystemet som ligger framför oss, och ser många utmaningar. Kompetensbristen inom vården är hög samtidigt som människor blir allt äldre. Kommer dessa äldre att behärska den moderna tekniken de kommer att bli hänvisade till. Mycket inom framtidens vård handlar om förebyggande insatser. Insatser som sker redan innan sjukdomarna faktiskt bryter ut.

Petter Ottsjö som vi intervjuat i detta nummer har som målsättning att bli över 100 år. Han tänker på vad han äter, motionerar regelbundet och gör täta kontroller av sin hälsa. Han mäter själv sitt blodtryck och sin sömn, och använder regelbundet en glukosmätare. Just det som i dagsläget rekommenderas för att bromsa åldrandet, allt medan forskare gör allt för att förstå vilka åldersreglerande mekanismer som finns och söker efter sätt att på olika sätt kunna påverka åldringsprocessen.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset blickar min in i framtidens sjukvård genom smarta glasögon. De testas för att övervaka patienter och en forskargrupp har själva byggt en mjukvara för att visa information i glasögonen. Anestesisjuksköterskan Per Enlöf, som ingår i forskargruppen beskriver hur han med glasögonens hjälp kan livestreama det han som sjuksköterska ser till läkaren så att en ordination kan ges på distans.

Detta och mycket annat bjuder vi på i detta nummer om framtidens hälso- och sjukvård. Hoppas ni tycker att det är spännande läsning!

Publiceringsdatum: