Etik

Vad gör jag när anhöriga vill undanhålla information?

Cecilia Lundmark

Cecilia Lundmark är legitimerad sjuksköterska och etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon ingår även i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Dilemmat: Som sjuksköterska ställs man ofta inför svåra etiska beslut. Här svarar Cecilia Lundmark på en fråga om bemötande.

Text: Annette U Wallqvist

Vill du läsa hela artikeln?

Bli medlem / logga in

Är du prenumerant utan att vara medlem, kontakta info@swenurse.se

Publiceringsdatum: