Program

Program för VFU-konferensen med temat "Kraften i kommunikation" 7 - 8 november 2023.

Dag 1

9:00 - 10:00 Registrering med kaffe, smörgås och smoothie

10:00 - 16:05 Plenum Idun

Moderator Anna Axelsson

10:00 Inledning med underhållning

10:05 Välkomna till VFU-konferensen 2023 med Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Hans Adolfsson. Information om konferensen, Ing-Marie Moegelin och Karin Bölenius.

10:20 Hans Wiklund, nationell VFU-samordnare

10:50 Tillsammans skapas utrymme för fler kollegor, Viktoria Sjöstedt och
Eva-Marie Sehlstedt

11:10 Hjälteträning

11:15 VIL-samordnares roll i i Region Västerbotten, Carina Olovsson

11:40 Glädje och frustration- kommunikationens betydelse vid handledning av studenter som går en kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen utanför EU/EES, Elisabet Eriksson

12:05 - 13:20 Lunch

Moderator Anna Axelsson

13:20 TeMP, ett pedagogiskt verktyg, Therese Lilja, Anneli Pennbrant

13:45 Hjälp VFU funkar inte - vad gör vi nu? Pardis Momeni

14:10 Fika

14:40 Kraften i kommunikation – en möjlighet i Göteborgs stad, Veronica Almstedt, Li Kerren, Louise Sollander

15:05 Pausggympa

15:10 TOPP-N, en digital lösning för bedömning av studenter under VFU, Ylva Pålsson, Anita Nyström

15:35 När? Var? Hur? - Vem ska undervisa i vad? -Kan en bättre kommunikation mellan lärosäte och vårdverksamhet möta studenters behov vid inlärning av praktiska färdigheter? Karin Jonsson

16:00 - 16:05 Anna Axelsson avslutar

Workshoppar i Studion (pågår parallellt med eftermiddagens ordinarie program)

13:20 - 15:00 En generisk modell för praktisk färdighetslärande kan stimulera reflektion, Ida Torunn Bjørk

15:00 - 16:00 ICNP – fackspråk för omvårdnad, Jan Florin, Agneta Perlkvist och Viveca Busck Håkans

18:30 Mingel med välkomstdrink och förrätt.


19:30 2-rätters middag med underhållning, följs av DJ/dansgolv, restaurang Äpplet i Folkets hus

Dag 2

09:00-12:00 Parallella sessioner

Grundnivå, lokal: Idun

Linus Törneberg

Moderator: Nina Smulter plus studenter: Linus Törneberg och Marlene Juhl

09:00 VFU ur ett studentperspektiv - VF students VFU-rapport 2023, Linus Törneberg, Marlene Juhl

09:20 Sjuksköterskestudenters resurser för att hantera stress och oro relaterat till VFU, Catrine Ekre

09:45-10:15 Fika

10:15 Studentsimulering – vägen till bra kommunikation, Cecilia Merendino, Sofia Sundberg

10:40 Att skapa en VFU i världsklass, Emma Sundelin, Sara Strömqvist

10:50 Vem ska ta det svåra samtalet om det svåra samtalet om våldsutsatthet, Anna Ekwall

11:05 Pausgympa

11:10 Att handleda i den pedagogiska modellen Peer learning, Christina "Kicki" Redin

11:35 Vi må snakke og reflektere sammen, sykepleierstudenters erfaringer med peer-learning i klinisk praksis, Siri Vestby Bøe

Avancerad nivå, lokal: Studion

Emma Nylander Rosin och Katarina Göransson. Fotograf: Pernilla Carlsson

Moderator: Ulrika Fallbjörk

09:00 Att leda utvecklingsprojekt i hälsofrämjande omvårdnad inom primärvård, Elisabeth Bos Sparén

09:20 Att lära sig hur patienter lär – en pedagogisk modell för studenter på avancerad nivå, Lena-Marie Petersson

09:45-10:15 Fika

10:15 Att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja. Veronica Lindström, Helen Conte

10:40 Klinisk examination i simulerad miljö, Anette Nyberg och Lisa Sandberg

11:05 Pausgympa

11:10 Peer learning under VFU inom anestesisjukvård, Emma Nylander Rosin

11:35 Omvårdnadsrond – ett strukturerat sätt att handleda specialistsjuksköterskestudenter i kirurgisk vård under VFU, Johanna Höglund, Lili Lidner

12:00 - 13:15 Lunch

Petra Malm, Fotoägare Alexander Braun

Petra Malm, Fotoägare Alexander Braun

Plenum Idun, Moderator Anna Axelsson

13:15 Prisutdelningar. Årets omvårdnadsledare, Årets doktorandstipendium, Årets omvårdnads- och värdegrundspris 2023

13:30 Handledares erfarenheter av handledning, pedagogik och lärmiljö, Karin Bölenius

13:55 Ledarskap, kommunikation, effektiva team Petra Malm

14:40 Avslutning

14:45 Grab and go-fika

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.