Carina Olovsson

Carina Olovsson
Enhetschef
Enheten för utbildning och kunskapsutveckling
carina.olovsson@regionvasterbotten.se

VIL-samordnares roll i Region Västerbotten

Sen ett par år tillbaka har region Västerbotten ett framtaget utbildningsdirektiv. Utbildningsdirektivet beskriver utbildningsuppdragets vision, mål och strategier för studenter och elever inom hälso- och sjukvården. Visionen; ”Tillsammans i region Västerbotten utvecklar vi det bästa Verksamhetsintegrerande lärandet för regionens studenter -morgondagens medarbetare”. Utbildningsdirektivet ska skapa de bästa förutsättningar för studenters utvecklande av det livslånga lärandet och medarbetares utvecklande av ett tryggt, välfungerande handledarskap.

En aktivitet är att tillsätta VIL-samordnare, vilket är en ny roll som håller på att formas och utvecklas. VIL-samordnarens roll kommer innebära att samverka kring det totala utbildningsplatserna och utvecklingen av VIL vid utsedd verksamhet.

Vi vill berätta om utvecklingsresan att tillsammans utveckla ett starkt VIL i region Västerbotten.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.