Oili Dahl

Oili Dahl
leg. Sjuksköterska, PhD,
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Utbildningschef omvårdnad vid Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Oili.dahl@swenurse.se

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.