Lili Lindner och Johanna Höglund

Lili Lindner

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Sektionsansvarig sjuksköterska KÄRL Huvudhandledare för specialistsjuksköterskestudenter i kirurgisk vård VO Kirurgi Akademiska sjukhuset

lili.lindner@akademiska.se

Johanna Höglund

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Sektionsansvarig sjuksköterska KAVA VO Kirurgi Akademiska sjukhuset Kursledare för specialistsjuksköterskestudenter i kirurgisk vård Uppsala Universitet

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.