Dusanka Bozovic

Dusanka Bozovic är ny studentrepresentant

Dusanka Bozovic är ny studentrepresentant i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Dusanka Bozovic studerar Sjuksköterskeprogrammet på distans vid Karolinska Institutet och har över 20 års erfarenhet som undersköterska, främst på akutmottagningar i Region Stockholm. Fart och fläkt är hennes melodi.

Dusankas orädsla och ständiga driv inom förbättringsarbete har lett henne till olika styrelseuppdrag genom åren. Som student hoppas hon kunna bidra med värdefulla insikter om de behov och utmaningar som dagens sjuksköterskestudenter står inför, såsom exempelvis stress, praktikplatser och övergången till yrkeslivet. Idén om att ha med studenter i föreningsarbetet tycker hon är positivt då det kan leda till att föreningen förblir dynamisk, relevant och anpassad till både nuvarande och framtida behov inom sjuksköterskeyrket.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar