Martina Lundmark

Martina Lundmark är ny styrelseledamot

Martina Lundmark, chefsjuksköterska Lasarettet i Ystad, specialistsjuksköterska inom intensivvård samt doktor i medicinsk vetenskap, ersätter den tidigare styrelseledamot som var tvungen att lämna sin post på grund av förändrade arbetsförhållanden.

Sedan maj 2022 arbetar Martina i en förvaltningsövergripande tjänst som chefsjuksköterska på Lasarettet i Ystad med fokus på frågor inom omvårdnad, kvalitet och patientsäkerhet. Hennes kliniska erfarenhet inkluderar medicinsk akutsjukvård samt 14 år på Thoraxintensiven i Lund som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Under den tiden disputerade hon och bedriver sedan dess forskning parallellt med sin tjänst som chefsjuksköterska.

Martinas engagemang ligger i att stärka omvårdnadens roll inom hälso- och sjukvården. På Lasarettet i Ystad har hon infört Magnetmodellen, som lyfter sjuksköterskans roll och stärker omvårdnaden både inom organisationen och nationellt. Hon har också inrättat en professionsstyrd ledningsstruktur för att säkerställa att sjuksköterskor närmast patienten kan påverka beslut och val som görs.

Som en del i ramverket för Magnet är det viktigt för Martina att förstå hur organisations- och ledningsstrukturer eventuellt behöver förändras inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på att främja sjuksköterskors autonomi inom omvårdnad.

- Jag ser verkligen fram emot att vara en del av styrelsen och det arbete som pågår inom Svensk sjuksköterskeförening som kan driva vår profession framåt och ge en ökad omvårdnadskvalitet till våra patienter, säger Martina.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar