Ylva Pålsson och Anita Nyström

Ylva Pålsson
Klinisk Lektor
Högskolan i Gävle
ylva.palsson@hig.se

Anita Nyström
biträdande utbildningsledare för VFU
Högskolan i Gävle
anita.nystrom@hig.se

TOPP-N, en digital lösning för bedömning av studenter under VFU

Att under sin VFU få återkoppling angående prestation samt ha möjlighet till reflektion är essentiell för studentens utveckling. Under VFU används olika bedömningsformulär som stöd för att studenten ska få en strukturerad återkoppling angående hur denne uppnår kursens mål samt utvecklas. AssCE är ett bedömningsformulär som används vid vissa lärosäten inom sjuksköterskeprogrammet där det funnits ett önskemål hos användarna att utveckla det i digital form. En webbsida/applikation, Technology Optimized Practice Process - Nurse (TOPP-N) har utvecklats i Norge med syftet att underlätta och stödja handledning där AssCE ingår. På Högskolan i Gävle har webbsidan/applikationen använts under tre år med en succesiv utökning inom olika vårdområden. Den är enkel att använda och beskrivs i positiva ordalag av studenter, handledare och kliniska adjunkter. Vi kommer att berätta våra erfarenheter av att implementera och använda TOPP-N på grund- och avancerad nivå.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.