Veronica Almstedt, Li Kerren och Louise Sollander

Veronica Almstedt, Distriktssköterska Huvudhandledare, Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen

veronica.almstedt@aldrevardomsorg.goteborg.se

Medföreläsare: Li Kerren, sjuksköterskestudent vid Göteborgs Universitet

Louise Sollander, sjuksköterskestudent vid Göteborgs Universitet

Kraften i kommunikation – en möjlighet i Göteborgs Stad!

Li Kerren och Louise Sollander, sjuksköterskestudenter i T6 har skrivit sin kandidatuppsats som ett Verksamhets Förankrat Examensarbete (VFE) och berättar om sina upplevelser kring detta.

Huvudhandledarna Veronica Almstedt, distriktssköterska och Amelie Fristorp, fysioterapeut presenterar VFU i Göteborgs Stad där samverkan mellan professioner och koppling mellan teori och praktik är centralt. Det som utmärker kommunal hälso- och sjukvård är ofta långa vårdrelationer, många samverkanspartners och att vården sker i patientens hem. Vi arbetar aktivt med peer learning som handledningsmodell för att vara bättre rustade för framtidens utmaningar. Vi har tagit fram ett gemensamt arbetssätt för peer learning som vi illustrerar med en film. När studenterna är ute i par så tränar de sina kommunikativa färdigheter och får möjlighet att pröva sina vingar lite mer självständigt. Samtalet är vårt viktigaste verktyg!

Li Kerren

Louise Sollander

Amalie Fristorp

Amalie Fristorp

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.