Linus Törneberg och Marlene Juhl

Linus Törneberg, Sjuksköterska, sjuksköterska och tidigare vice ordförande för Vårdförbundet Student

linus@torneberg.se

Marlene Juhl, Ordförande / Sjuksköterskestudent. Arbetsplats
Vårdförbundet Student / Röda Korsets Högskola

marlene.juhl@vardforbundet.se

VFU ur ett studentperspektiv - VFU-rapport 2023

Vårdförbundet Student genomför varje år en enkät bland sina medlemmar där frågor om bland annat kvalitet på VFU bedöms. Under föredraget kommer delar av rapporten att presenteras utifrån studenternas syn på sin VFU med fokus på kommunikation, reflektion, stress och oro.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.