Foto: Fredrik Larsson

VFU-konferens 2023

Svensk sjuksköterskeförening bjuder tillsammans med Umeå universitet in till 2023 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen går av stapeln i Umeå på Folkets hus den 7-8 november 2023. Temat är Kraften i kommunikation.

Deltagaranmälan öppnar den 12 september 2023. Det är först till kvarn som gäller, platserna brukar gå åt snabbt.

Konferenspriser: Medlem i Svensk sjuksköterskeförening 4500 kronor, Icke medlem 7900 kronor.

Vid medlemspris kommer ditt medlemsnummer att efterfrågas i anmälaningsformuläret. Du hittar ditt medlemsnummer via Mina sidor.

Välkommen som medlem! För att få det billigare konferenspriset och en mängd andra förmåner, gå in och ansök om medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening. Genom att vara medlem visar du att VFU-konferensen är viktig för dig!

Målgrupp

Vi välkomnar alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer. Konferensen har fokus på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå men kan vara lika givande för andra professioner i vården.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.