Anna Ekwall

Anna Ekwall

Specialistsjuksköterska i akutsjukvård, docent i omvårdnad

Akutmottagningen, Lund, Lunds universitet

anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Hur kan vi hjälpas åt mellan lärosäte och VFU och prata om våld i nära relation?

Anna Ekwall är akutsjuksköterska och docent i omvårdnad. Som lärare och kliniker arbetar hon med utbildning om våld i nära relationer (ViNR). I en enkätstudie till sjuksköterskestudenter om deras kunskap och utbildning om våldsutsatthet och hälsa framkom att en del av dem lärt sig mycket under VFU:n, medan andra lärt sig mest under den utbildning som givits under programmets gång. Vid samtal med kliniska lärare framkom att de diskuterade ViNR under VFU:n, och att den kunskapen förväntades lärosätet ge. Det innebär att studenternas lärande blir olika beroende på placering och inställning från verksamheten. Med tanke på att minst var 5e patient utsätts för våld under sin livstid är det allas ansvar att rusta studenterna för dessa framtida möten. Med läraktiviteter som genomförs under VFU:n tillsammans med formell utbildning och reflektion mellan lärosäte och klinisk placering kan studenter koppla sin handledares erfarenhet till den formella kunskap som det nationella examensmålet kräver.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.