Catrine Ekre

Catrine Ekre, Universitetsadjunkt, Högskolan Väst

catrine.ekre@hv.se

Sjuksköterskestudenters resurser för att hantera stress och oro relaterat till VFU

Jag heter Catrine Ekre och arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan Väst i Trollhättan. Där är jag bland annat ansvarig för en VFU-kurs på sjuksköterskeprogrammet och därav mitt intresse för VFU. Jag arbetar även 20% som klinisk adjunkt på en kirurgklinik och möter där studenter i VFU.

För nästan alla studenter innebär VFU ett visst mått av stress och oro och i den här intervjustudien har vi tittat på vilka inre och yttre resurser studenterna har tillgång till för att hanterar sin stress och oro. Jag kommer att berätta vad vi har kommit fram till och även fundera över hur lärosäten och handledare i verksamheterna kan använda kunskapen för att erbjuda studenterna en så lärorik och orosfri VFU som möjligt.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.