Lena-Marie Petersson

Lena-Marie Petersson
Yrkestitel: lektor
Arbetsplats: Karolinska Institutet, NVS, Omvårdnad
E-post: lena-marie.petersson@ki.se

Att lära hur patienter lär – en pedagogisk modell för studenter på avancerad nivå

Patienters delaktighet i hälso- och sjukvården anses vara en förutsättning för en god och säker vård. Studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningar behöver utveckla sin pedagogiska kompetens för att kunna stödja patienter att lära sig om sin egen hälsa och kunna delta som en partner i vård och behandling. En pedagogisk modell implementerades i ett specialistsjuksköterskeprogram för att öka studenternas förmåga att identifiera och skapa pedagogiska möten med patienter. Syftet var att stärka studenternas teoretiska kunskap, färdigheter och medvetenhet om patienternas och sin egen lärandeprocess. En styrka med den pedagogiska modellen är den pågående lärandeprocessen som skapas av de olika lärandeaktiviteterna som stimulerar studenterna att studera, uppleva, tillämpa och reflektera över sitt eget, kollegors och patienters lärande. Modellen har hittills genomförts i fem kurser.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.