Hans Wiklund

Hans Wiklund Fotograf: Mattias Pettersson

Hans Wiklund Fotograf: Mattias Pettersson

Hans Wiklund

Särskild utredare och nationell samordnare för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen
Utbildningsdepartementet
hans.wiklund@regeringskansliet.se

 

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.