Emma Nylander Rosin och Katarina Göransson

Fotograf: Pernilla Carlsson

Emma Nylander Rosin, Anestesisjuksköterska, Operationsavdelningen Ängelholms sjukhus

emma.nylanderrosin@skane.se

Medföreläsare: Katarina Göransson

Peer learning under VFU inom anestesisjukvård

Föredragshållare: Katarina Göransson och Emma Nylander Rosin Katarina arbetar som operationssjuksköterska i Helsingborg och är klinisk lärare i VO An/Op/IVA Helsingborg/Ängelholm.

Emma arbetar som anestesisjuksköterska och är huvudhandledare på Ängelholms sjukhus.

Föredraget kommer att handla om implementeringen av peer learning för studerande inom anestesisjukvård. Vi kommer att lyfta möjligheter och utmaningar som den pedagogiska modellen kan föra med sig.

Fungerar modellen i anestesiverksamheten?

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.