Agnetha Perlkvist

Agnetha Perlkvist

Yrkestitel: leg SSK, Processledare Dokumentation vårdprofessioner, Skånes Digitala Vårdsystem, SDV

Arbetsplats: Lund

E-post: agnetha.perlkvist@skane.se

ICNP - fackspråk för omvårdnad! - Hur kan vi använda det kliniskt?

Jan Florin, Vivéca Busck Håkans och Agnetha Perlkvist Termverket ICNP (International Classification of Nursing Practice) finns nu som en del av Snomed CT, som Socialstyrelsen tillhandahåller till alla vårdgivare. Detta är en otroligt viktig och efterlängtad utveckling där omvårdnad ges ett ”språk” som en del av det nationella fackspråket i hälso- och sjukvården. Omvårdnad anses alltså vara så pass viktigt att den informationen behöver kunna dokumenteras på ett systematiskt sätt. Det i sin tur gör det möjligt att sedan hämta ut data och information från journalsystemet på ett systematiskt sätt, bland annat som grund för kvalitets- och utvecklingsarbete inom omvårdnad.

I denna workshop får du en orientering om ICNP och hur och varför det bör användas i det kliniska arbetet. Du som är sjuksköterska, chef eller student och lärare i utbildning av sjuksköterskor: kom och delta och låt dig inspireras.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.