Christina "Kicki" Redin

Christina "Kicki" Redin
Specialistsjuksköterska barn- och ungdom
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
christina.redin@regionstockholm.se

Att handleda i den pedagogiska modellen Peer Learning

På Sachsska barn och- ungdomssjukhuset i Stockholm har vi gjort en utbildningsfilm om Peer Learning. Filmen används i utbildningsyfte som introduktion till både handledare , studenter och till vårdpersonal. Den belyser studentperspektivet, vikten av återkoppling och reflektion. Filmen betonar kommunikations betydelse för lärandet. Studenterna lär sig kommunicera med varandra, barnet och dess familj samt med handledare och med övriga professioner .

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.