Veronica Lindström

Veronica Lindström, Specialistsjuksköterska & Professor i Omvårdnad

Umeå Universitet, Institutionen för Omvårdnad & Ambulanssjukvården Region Västerbotten

veronica.lindstrom@umu.se

Medföreläsare: Helen Conte

Att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja.

Presentationen utgår från hur vi utvecklat och utvärderat en autentisk och hållbar IPL-aktivitet där studerande från olika kliniska verksamheter under VFU kan träna bedömning, kommunikation och rapport i patienternas akuta vårdkedja.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.