Viktoria Sjöstedt och Eva-Marie Sehlstedt

Viktoria Sjöstedt

Specialistsjuksköterska intensivvård
Utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhus
viktoria.sjostedt@vgregion.se

Eva-Marie Sehlstedt

Specialistsjuksköterska kirurgi
Utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhus
eva-marie.sehlstedt@vgregion.se

Tillsammans skapas utrymme för fler kollegor!

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns sedan augusti 2021 ett nytt avtal gällande regional samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning. I detta unika avtal ingår region, lärosäten och VG-regionens 49 kommuner.

Tillsammans har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Stad, Göteborgs kranskommuner och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Göteborgs Universitet ordnat workshops för pedagogiskt intresserade medarbetare i kommunal hälso- och sjukvård. Trots våra olika perspektiv och kontext har vi kunnat samlas kring ett gemensamt mål; en god lärandemiljö och en trygghet för studenter ute på VFU.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.