Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk
Professor emerita
Universitett i Oslo
i.t.bjork@medisi.uio.no
Medföreläsare: Karin Bölenius, Monika Ravik, Inger Åse Reierson

Modell för praktiskt färdighetsutövande – kvalitetsmässigt lärande genom att kommunicera utifrån modell i handledning

I en workshop skall vi presentera utvecklingen av modellen och kriterier för god utövning, exempel på användande av modellen i handledning i simulerade situationer, i klinisk omvårdnad, och som hjälpmedel i forskning på praktisk färdighetsutövande. Fokus blir på vad modellen kan bidra med i handledningssituationer. Det blir tid for deltagare att i grupper diskutera potentialen i att använda modellen i utbildning eller klinisk praktik. Goda idéer från gruppen förmedlas och summeras i en samlad diskussion i slutet av workshopen.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.