Pardis Momeni

Pardis Momeni
Leg Sjuksköterska, Lektor med särskild inriktning äldrevård
Marie Cederschiöld högskola
pardis.momeni@esh.se

Medföreläsare: Gail Dunberger, Docent, Lektor med särskilt inriktning somatisk vård

Hjälp VFU funkar inte – hur gör vi nu?

För de flesta studenter flyter VFU perioden enligt plan och för en majoritet är det en lärorik och spännande tid med mycket intryck. Men för andra kan VFU vara ett uppvaknande där studentens oförmåga att förena teori med praktik blir uppenbar…

Föredraget kommer lägga fokus på de svårigheter som uppstår när verksamheten tagit emot en student, men uppdraget inte fortlöper som det ska. Orsakerna kan vara många: studentens studieprestation följer exempelvis inte planen. Studenten kan ha en diagnos som försvårar inlärningen, har tidigare examinationer som inte är godkända, har svårt med svenska språket eller har stor frånvaro. Orsakerna kan vara många vilket medför att det oftast inte finns en enkel lösning på problemet.

Lärosätet kan inte garantera anpassning gällande val av VFU plats, inte heller val av handledare eller val av uppgifter som studenter ska utföra. I utbildningen gäller kursplanen och målen i kursplanen ska examineras utifrån de förutsättningar som finns på VFU-platsen. Däremot både kan och bör vi ha en systematisk plan för hur vi agerar när problem uppstår. Då ska vi kommunicera en tydlig handlingsplan med ett schematiskt upplägg. Vi ska agera stöd, inte bara till studenten som har svårigheter utan framför allt vara ett stöd till verksamheten som är drabbad. Detta tar tid och innebär merarbete och oftast även frustration. Hur kan vi som lärosäte minimera skadan och snabbt upprätta en tydlig handlingsplan som utgör ett pedagogiskt verktyg för alla involverade?

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.