Emma Sundelin

Emma Sundelin
Yrkestitel: Leg. Sjuksköterska
Arbetsplats: Örnsköldsviks kommun
E-post: emma.a.sundelin@ornskoldsvik.se

Att skapa en VFU i världsklass

Emma Sundelin och Sara Strömqvist arbetar som sjuksköterskor och huvudhandledare i Örnsköldsviks kommun. Då sjuksköterskestudenterna gör sin VFU är huvudhandledarna frikopplade från klinisk verksamhet och har på så sätt förutsättningar att ha en god kommunikation med alla tre lärosäten i norra Sverige. Det ger dem även möjligheten att införskaffa sig kunskap över de olika FSR:en, beroende på lärosäte och termin.

De har regelbunden kontakt med handledare och studenter i form av stöd, praktiska råd och handledning, innan och under VFU- perioden. Dessa kontakter ger huvudhandledarna en samlad bild av hur det går för studenten. Genom kommunikation med studenterna och handledarna kan huvudhandledaren snabbt kontakta klinisk lärare vid problem. Huvudhandledarna deltar vid bedömningssamtal tillsammans med lärare och student. Inom Örnsköldsviks kommun är man angelägen om att bland annat genom kommunikation utveckla VFU: n. Målet är att skapa en VFU i världsklass.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.