Elisabeth Bos Sparén

Elisabeth Bos Sparén
PhD, Lektor, programansvarig för specialistutbildningen distriktssköterska
Marie Cederschiöld högskola
elisabeth.bos-sparen@mchs.se

Medföreläsare: Annica Lagerin Med Dr, lektor, distriktssköterska

Distriktssköterskans roll att leda och förbättra hälsofrämjande omvårdnad inom primärvård

Fokus på studieuppgiften är att leda och självständigt utföra ett tänkbart utvecklingsprojekt i hälsofrämjande omvårdnad. För att främja hälsa och föreslå åtgärder vid långvariga sjukdomstillstånd utifrån ett vetenskapligt och evidensbaserat perspektiv. Studenten ska presentera detta projekt vid ett seminarium under VFU på en akademisk vårdcentral i Region Stockholm. Målsättningen är att studenterna vid utbildningens slut ska stå på en solid vetenskaplig grund och i sin framtida yrkesutövning medverka i att driva och kommunicera utvecklingsprojekt inom primärvården.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.