Svensk sjuksköterskeförening stödjer Vårdförbundets strejk

Svensk sjuksköterskeförening stöder kravet på ett hållbart arbetsliv.

Svensk sjuksköterskeförening driver som professionsförening att sjuksköterskor behöver förutsättningar för strukturerad introduktion, stöd från erfarna kollegor, möjlighet till professionsutveckling och reflektion och fortbildning. Vi är medvetna om att det krävs fungerande arbetstider, hanterbar arbetsbelastning och möjlighet för återhämtning. Förbättringar inom alla dessa områden behövs. Vårdförbundets strejk för ett hållbart arbetsliv är betydelsefullt och stöds av Svensk sjuksköterskeförening.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar