Siri Vestby Bøe

Siri Vestby Bøe
Høgskolelektor
Lovisenberg Diakonale Høgskole
siri.vestby.boe@ldh.no

Vi må snakke og reflektere sammen – sykepleierstudenters erfaringer med veiledningsmodellen «peer-learning» i klinisk praksis på sykehus i Oslo

Studieprogrammet i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) i Oslo bygger på en læringsmålstyrt pedagogikk med bruk av aktive læringsmetoder der studentene engasjeres og tar ansvar for egen læringsprosess. LDH har valgt å prøve ut veiledningsmodellen; «peer-learning» i sykepleierstudiets kliniske praksis. «Peer-learning» er basert på at studentene lærer i samspill, interaksjon, og samarbeid. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer har forskere ved LDH utforsket hvordan studenter og veiledere erfarer den pedagogiske veiledningsmodellen «peer-learning» som modell for praksisveiledning på en somatisk sykehusavdeling - her med fokus på kommunikasjon.

På scenen:

Siri Vestby Bøe, Høgskolelektor Bacheloravdelingen, Lovisenberg diakonale høgskole Cecilia Olsson, Førsteamanuensis og docent, Lovisenberg diakonale høgskole og Karlstads universitet

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.