Cecilia Merendino och Sofia Sundberg

Fotograf Sofie Berggren

Cecilia Merendino

Sjuksköterska och utbildningsansvarig NIMA 85 H, är även utbildningsansvarig på verksamhetsområdet Neuro på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
NIMA 85 H, Vo Neuro, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
cecilia.merendino@akademiska.se

Sofia Sundberg
Sjuksköterska och huvudhandledare
NIMA 85 H, Vo Neuro, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
sofia.sundberg@akademiska.se

Studentsimulering – vägen till bra kommunikation

Med fokus på kommunikation och samarbete anordnar vårdavdelningarna inom Verksamhetsområde (Vo) Neuro på Akademiska sjukhuset i Uppsala en händelserik föreläsnings- och simuleringsdag för sina sjuksköterskestudenter. De får under trygga och prestigelösa förhållanden fördjupa sig i yrkesrollens olika färdigheter och träna på hur de kommunicerar och samarbetar i en autentisk miljö. Simuleringsträningen sker med en interaktiv docka och bygger på konceptet SMART som är utvecklat av kliniskt träningscentrum vid Akademiska sjukhuset. En stor del av SMART-konceptets tyngdpunkt vilar på kommunikation och teamarbete. Efter varje simuleringsomgång sker en strukturerad reflektion. 

” Det jag tar med mig är att våga kommunicera och säga det jag tänker högt. Det spelar ju ingen roll att jag kanske inte kan X eller Y men tillsammans kan vi lösa det genom att kommunicera, våga tänka högt och samarbeta” - Sjuksköterskestudent efter simulering

Studenterna som deltar kommer från olika terminer vilket medför en varierande mix av erfarenhets- och kunskapsnivåer.

Jättelärorik att få träffa studenter från andra terminer och få fylla i varandras kunskapsluckor” – Citat från sjuksköterskestudent, termin 4

Under simuleringens gång skapas flera spontana och unika undervisningstillfällen då studenterna förklarar, visar och lär ut olika moment till varandra. En annan betydelsefull del är att studenten får stifta bekantskap med de oväntade, och ibland akuta, situationer som kan uppstå på en vårdavdelning.  Detta stärker studentens självförtroende och initiativförmåga, vilket på sikt ger en bättre handlingsberedskap för framtida akutsituationer.

Föreläsnings- och simuleringsdagarna är ett högt uppskattat inslag av våra sjuksköterskestudenter. Dels att dagen medför nya kunskaper inom neuro-området och att de får simulera i en autentisk miljö men främst att de får en djupare förståelse att ett lyckat omhändertagande grundas på hur gruppen kommunicerar, samarbetar och utnyttjar varandras kunskaper.

 ”I dag bekräftas min bild som kommer smygande av sjuksköterskeyrket, att så länge man kan kommunicera både med patienten och kollegor… så är man ”safe” var man än är…”   

-          Sjuksköterskestudent, termin 6

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.