Therese Lilja och Anneli Pennbrant

Therese Lilja
Fysioterapeut
Sahlgrenska Universitetssjukhus
therese.lilja@vgregion.se

Anneli Pennbrant
Fysioterapeut
Sahlgrenska Universitetssjukhus
anneli.pennbrant@vgregion.se

TeMP-ett pedagogiskt verktyg för att vägleda studenter i sin utveckling till yrkesrollen

Vi är två fysioterapeuter, Anneli Pennbrant och Therese Lilja, som arbetar som huvudhandledare på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Vi har under några år träffat studenter i extern handledning i grupp. Vi upplevde att det fanns ett behov hos studenterna att samtala och även öva sig på att reflektera, sätta ord på känslor och kritiskt granska sitt görande. Eftersom detta är en viktig del i vår yrkesroll ville vi ge studenterna möjlighet att ha en extern handledning och öva på detta. Dock var det svårt att få studenterna aktiva i dialogen. Vi kände behov av ett verktyg för att få studenterna mer delaktiga och att reflexionen skulle kunna nå lite djupare. Under några år har vi provat olika sätt att försöka uppnå detta utan att vara helt nöjda. Vi ville skapa ett verktyg så att studenterna kan öva på att ha ett strukturerat reflektionstänk som ett led i att utvecklas i sin kliniska-, emotionella- och personliga kompetens. Men även för att underlätta så att fler i verksamheten ska kunna hålla i den externa handledningen. Det har nu resulterat till att vi har utvecklat TeMP-kortleken.

I vår presentation kommer vi att berätta mer om bakgrund, tillvägagångssätt, utmaningar och fördelar.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.