Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel

Du måste vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening för att kunna söka våra projektmedel. Stipendium kan du söka om du är sjuksköterska som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av din forskarutbildning.


Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.

 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.

 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.

 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse och metodik.

 • I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes och eventuellt andra bidrag.

 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.
  Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.

 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

 • Under år 2023 har vi möjlighet att dela ut totalt cirka 136 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.

 • Till hösten 2023 införs ett digitalt ansökningssystem. Återkommer med länk för att ansöka om stipendium.
 • Sista ansökningsdatum är den 13 oktober 2023.

 • Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.