Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel

Du måste vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening för att kunna söka våra projektmedel. Stipendium kan du söka om du är sjuksköterska som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av din forskarutbildning.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.

 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.

 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Det går inte att söka retroaktivt.

 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse, metodik samt kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes.

 • Ansökningsblanketten ska begränsas till max 5 A 4 sidor.

 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.

 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.

 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

 • Under år 2021 har vi möjlighet att dela ut totalt ca 80 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.

 • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se
 • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 15 oktober 2021.

 • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel.doc 164.5 kB 2020-06-09 09.33

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.