Ebba Danelius stiftelse

Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forskningsarbete eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga i åldern 0-18 år. Ansökan får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom (0-18 år), livsmiljö och hälsa.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.
 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.
 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse och metodik.
 • I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes och eventuellt andra bidrag.
 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.
  Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.
 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.
 • Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor. Endast de som tilldelas stipendium meddelas.
 • Sista ansökningsdatum är den 14 oktober 2024. Beslut tas på Svensk sjuksköterskeförenings styrelsemöte den 12 december 2024.
 • Ansökningsblankett:
  Ansökningsblankett till Ebba Danelius stiftelse Word, 160 kB.
  Var vänlig mejla ansökningsblanketten i Wordformat till: Lina Hammarbäck.
  E-post: lina.hammarback@swenurse.se

  Samt skicka samtliga handlingar (inklusive ansökningsblankett) via posten:
  Svensk sjuksköterskeförening
  Baldersgatan 1
  114 27 Stockholm

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.