Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond

Legitimerade sjuksköterskor kan söka stipendier från Mimmie Dahlbecks fond för vidareutbildning utomlands inom operations-, anestesi- och intensivvård. Utdelning en gång per år.

Att tänka på när du ansöker:

  • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

  • Det går inte att söka retroaktivt.

  • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

  • Hela ansökan ska vara på ett språk, svenska alternativt engelska.

  • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

  • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda 15 oktober 2021.

  • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

    Ansökningsblankett Mimmie Dahlbecks fond Word, 157.5 kB. (Word, 157.5 kB)

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.