Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond

Legitimerade sjuksköterskor kan söka stipendier från Mimmie Dahlbecks fond för vidareutbildning utomlands inom operations-, anestesi- och intensivvård. Utdelning en gång per år.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.
 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.
 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse och metodik.
 • I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes och eventuellt andra bidrag.
 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.
 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.
 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.
 • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 • Sista ansökningsdatum är hösten 2023 (återkommer med datum).

 • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

  Ansökningsblankett Mimmie Dahlbecks fond Word, 157.5 kB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.