Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond

Legitimerade sjuksköterskor kan söka stipendier från Mimmie Dahlbecks fond för vidareutbildning utomlands inom operations-, anestesi- och intensivvård. Utdelning en gång per år.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka stipendium individuellt.
 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande.
 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.
 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.
 • Behandlingstiden är uppskattningsvis 9 veckor.
 • Sista ansökningsdatum är den 13 oktober 2023.
 • Vänligen gå in på nedanstående länk för att skicka in en ansökan:
  https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforening Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.