Andra organisationers fonder

På den här sidan hittar du information andra organisationer som har fonder och stipendier med medel som sjuksköterskor kan söka för exempelvis studier och projekt.

Dessa stipendier söks via respektive stiftelse, inte från Svensk sjuksköterskeförening. Information lämnas inte heller av Svensk sjuksköterskeförening utan av respektive stiftelse.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.