Hjälpfonder

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.

Senast publicerad: 2020-06-22 12.47

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.