Alice Lindströms studiefond

Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som vill utveckla undervisningen för sjuksköterskors grund- och specialistutbildning, utveckla handledningen för grund- och specialistutbildning inom den verksamhetsförlagda utbildningen såsom forskarstudenter och forskare med forskningsprojekt inom detta område.

Stipendiet kan även ges till högre utbildning som främjar undervisning i hälso-, och sjuk-, och socialvård. Exempelvis forskarutbildning eller pedagogisk utbildning som kommer teoretisk och/eller verksamhetsförlagd utbildning tillgodo.

Stipendiet delas ut en gång per år och det är under hösten.

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.

 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.

 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Det går inte att söka retroaktivt.

 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse, metodik samt kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes.

 • Ansökningsblanketten ska begränsas till max 5 A 4 sidor.

 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.

 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.

 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

 • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda under hösten 2021.

 • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Alice Lindströms studiefond.doc 167.5 kB 2020-06-09 09.58

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.