Ledarskapsstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad utfaller med en summa av 20 000 kronor som kan användas till fortsatt professionell utveckling i att leda omvårdnad.

Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare behövs för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete samt för att leda och underlätta denna utveckling.

Årets ledare i omvårdnad 2023: nomineringen avslutad

Ledarskapet bidrar till en vård som är jämlik, säker och av god kvalitet.

Kriterier för den nominerade:

Legitimerad sjuksköterska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Verksam som chef/ledare i svensk hälso-och sjukvårdsverksamhet.

Har ett ledarskap som:

  • stimulerar och skapar förutsättningar för professionell utveckling hos medarbetarna
  • bidrar till omvårdnadsutveckling i verksamheten
  • främjar ett etiskt förhållningssätt och personcentrerad vård.

Nomineringen
Ska innehålla en tydlig motivering om på vilket sätt den nominerade är kvalificerad för stipendiet med specifika beskrivningar och exempel på hur den nominerade uppfyller kriterierna ovan, gärna med beskrivning av aktiviteter.

Besked till utvald stipendiat sker efter den 15 september 2023.

Omvårdnadskompetens är en förutsättning för att kunna förstå konsekvenser, prioritera och fatta beslut som värnar personcentrerad vård och patientsäkerhet, och behövs hos chefer/ledare på samtliga ledningsnivåer inom hälso-och sjukvården.
Svensk sjuksköterskeförening vill premiera sjuksköterskor som är goda förebilder i sitt ledarskap av omvårdnad.

Frågor besvaras av Sandra Månsson, sakkunnig vid Svensk sjuksköterskeförening: sandra.mansson@swenurse.se.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.