Barnets lyckopenning

För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel "Barnets lyckopenning" måste du vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet.

Att tänka på innan du ansöker:

  • 30 000 kronor delas ut totalt, fördelat över utvalda ansökningar. Utdelning sker på hösten.

  • Enbart ansökningar för projekt som är i slutet av projektet/delrapporten godtas alternativt ansökningar för en kortare kurs/konferens.

  • Det går inte att söka retroaktivt, dvs det går inte att söka för konferenser som har ägt rum före sista ansökningsdatum.

  • Bidrag kan sökas för utbildning-, projekt- utvecklingsarbeten som rör vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral eller som syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj.

  • Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt samt att en kostnadskalkyl bifogas där det tydligt framgår vad stipendiet ska gå till.

  • Stipendium ges inte för lönebortfall, för redan genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre kurser/utbildningar.

  • Synskadades Riksförbund tar tacksamt emot en redovisning efter erhållet stipendium.

  • Endast de som tilldelats stipendium meddelas.

  • Observera: Original samt tre kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas. Var vänlig och skicka in ansökan per post.

  • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 24 augusti 2023.

Ansökningsblankett Barnets Lyckopenning Word, 219.2 kB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.