Barnets lyckopenning

För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel "Barnets lyckopenning" måste du vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet.

Att tänka på innan du ansöker:

 • 30 000 kronor delas ut totalt, fördelat över utvalda ansökningar. Utdelning sker på hösten.
 • Bidrag kan sökas för utbildning-, projekt- och utvecklingsarbeten som rör vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral eller som syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj.
 • Enbart ansökningar för projekt som är i slutet av projektet/delrapporten godtas alternativt ansökningar för en kortare kurs/konferens.
 • Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt samt att en kostnadskalkyl bifogas där det tydligt framgår vad stipendiet ska gå till.
 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.
 • Stipendium ges inte för lönebortfall, för redan genomförda aktiviteter före sista ansökningsdatum, högskoleutbildningar eller andra längre kurser/utbildningar.
 • Sökande som erhållit stipendium får göra uppehåll ett år innan det går att söka igen.
 • Synskadades Riksförbund tar tacksamt emot en redovisning efter erhållet stipendium.
  E-post: lyckopenningen@srf.nu
 • Endast de som tilldelats stipendium meddelas.
 • Här är ansökningsblanketten Word, 492 kB..
  Ansökan skickas som PDF till Synskadades Riksförbund som ansvarar för ansökningshanteringen. E-post: lyckopenningen@srf.nu
 • Sista ansökningsdatum: 23 augusti 2024.

Kontakt

Eva Vallins
E-post: eva.vallin@srf.nu
Tel: 08-39 93 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.