Stiftelsen Ulrica Cronés fond

För att kunna söka medel från Stiftelsen Ulrica Cronés fond måste du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening och legitimerad sjuksköterska som på olika sätt arbetar med att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.
 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse och metodik.
 • I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes och eventuellt andra bidrag.
 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.
 • Under år 2024 har vi möjlighet att dela ut totalt cirka 40 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor. 
 • Sista ansökningsdatum är den 8 mars 2024.
 • Vänligen gå in på nedanstående länk för att skicka in en ansökan:
  https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforening Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.