Professorsnätverk

Professorsnätverket är ett nätverk för professorer inom omvårdnad och vårdvetenskap. Professorsnätverket träffas en gång per år i Sjuksköterskornas hus. Syftet är att utbyta erfarenheter och att skapa konsensus kring vetenskapliga frågor liksom klinik och utveckling. Samverkan är viktigt för sjuksköterskors strategi beträffande omvårdnadsforskningens utveckling. Professorsnätverket är också remissinstans i relevanta frågor samt kan bidra med namn vid tex betygsnämnd eller strategiska arbetsgrupper. Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med professorsnätverket
kartlagt förenade tjänster i omvårdnad och bistår i arbetet att identifierat professorer i Sverige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Att bedöma professorskompetens inom omvårdnad 2018-03-19.pdf Pdf, 351.6 kB. 351.6 kB 2023-03-21 15.58

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.