Kampanjer och projekt

På Svensk sjuksköterskeförening stödjer och engagerar vi oss i ett antal kampanjer och projekt som på olika sätt syftar till att stärka både sjuksköterskeprofessionen och verka för en bättre hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som internationellt. Här hittar du våra pågående kampanjer och projekt, för professionens och patientens bästa.

Internationella sjuksköterskedagen