Avhandlingar inom omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening bygger ett unikt bibliotek med avhandlingar inom omvårdnad skrivna av sjuksköterskor och barnmorskor. Föreningen har sammanställt en lista som innehåller över 2 000 titlar varav 1 110 finns i avhandlingsbiblioteket i Sjuksköterskornas hus. Du hittar listan längre ner på sidan.

De första avhandlingarna som finns med i listan är från 1978 med Astrid Norbergs ”Uppfostran till underkastelse 1750 – 1809” och Ulla Qvarnströms ”Patients´reactions to impending death”.

Om du är sjuksköterska och har skrivit en avhandling inom omvårdnad som inte finns med i listan eller är skriven i icke ”fetat” typsnitt (saknas i avhandlingsbiblioteket) får du gärna skicka din avhandling till:

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm.

Avhandlingar inom omvårdnad Pdf, 823.4 kB.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.