Hälsofrämjande omvårdnad

En god hälsofrämjande omvårdad är personcentrerad och utgår från personens egen syn på hälsa, behov och livssituation. Hälsofrämjande omvårdnad stödjer en person och närstående att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är en akut situation eller en långvarig sjukdom.

Det är i det vardagliga mötet med patienter och närstående som sjuksköterskan har sin största hälsofrämjande potential. I samband med omläggning, injektion, inskrivningssamtal, eller annat möte med en patient visar sjuksköterskan intresse för patientens situation.

Hälsofrämjande omvårdnad stärker och uppmuntrar patientens delaktighet. För den som är sjuk och behöver göra en förändring innebär det att ha tilltro, att förstå och att ha kontroll. Forskning visar att tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner och ett hälsofrämjande möte kan stärka patientens förmåga att läka.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.