Magnetmodellen

Magnetmodellen är en organisationssmodell för hälso- och sjukvården där omvårdnadkompetens finns på alla nivåer och som karakteriseras av att sjuksköterskors kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar

Magnetmodellen är menad att leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Magnetmodellen har sitt ursprung i USA, där man under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet. Hos de sjukhus som kunde rekrytera och behålla sjuksköterskor identifierade man flera framgångsfaktorer som drog till sig sjuksköterskor och en modell utvecklades där de framgångsrika sjukhusen benämndes Magnetsjukhus.

Svensk sjuksköterskeförening driver frågan om Magnetmodellen och anser att omvårdnadskomptentens måste finnas på högsta ledningsnivå, liksom på alla andra nivåer, för att patienter och närstående ska få en trygg och säker omvårdnad. I vår publikation ”Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen” kan du läsa mer om vad modellen innebär och vad vi kan lära av Magnetkonceptet för svensk vård och omsorg.

Här kan du se filmer om Magnetmodellen: Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnad.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.