E-hälsosystemens användbarhet

E-hälsa har en stor potential för att stödja och underlätta arbetet inom vård och omsorg. Tyvärr är vardagen för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fylld av ålderdomliga it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen.

Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Kommunal genomfört projektet ”Om e-hälsosystemens användbarhet 2013”. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare.

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika e-hälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat. Syftet med projektet är att samla ihop och visa på lärdomar och goda exempel som underlag för bättre integration mellan vård- och omsorgsverksamheten och dess IT-stöd, samt att svara på följande frågor:

 • Vilka problem upplever användarna (vårdpersonal) idag?
 • Vilka lösningar ser användarna som viktigast?
 • Vad vet vi om användbarhet utifrån tidigare forskning och projektresultat inom e-hälsa?

Rapporten grundar sig på sju workshops med användare (vårdpersonal), forskare inom området och leverantörer. Resultatet belyser problem, lösningar och forskning inom området. Avsikten är att rapporten ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för e-hälsa.

Vi övertygade om att e-hälsosystemens användbarhet kan öka genom att:

 • förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling,
  förvaltning och implementering av e-hälsa
 • tillgodose att kompetens och engagemang inom e-hälsa finns på alla nivåer i ledningen
 • aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av e-hälsa
 • initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam
  informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
 • standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation
 • säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur
 • tillsyna e-hälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter.

Kontakt

Alexandra Eilegård Wallin
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
alexandra.eilegard.wallin@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.