Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Sista ansökningsdatum är den 8 september 2023.

  • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.

  • Bidraget ska endast gå till sökande.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.

  • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.

  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder. Inte heller till terapikostnader.

  • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.

  • Behandlingstiden är ca 9 veckor.

Under år 2022 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 132 736 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att till exempel erhålla tandvård eller nya glasögon.

Till hösten 2023 införs ett digitalt ansökningssystem. Återkommer med länk för att ansöka om bidrag.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.