Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

 • Sista ansökningsdatum är den 6 februari 2024.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder. Inte heller till terapikostnader.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor.
 • Ansökan görs digitalt (för pappersblankett, kontakta Lina Hammarbäck):
  https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforen_samforvaltade/grandid/user/login/selectidp/bankid.deviceChoice Länk till annan webbplats.

Under år 2022 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 132 736 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att till exempel erhålla tandvård eller nya glasögon.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.