Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2021.

  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad du söker bidrag för.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

Under år 2019 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut 1 070 587 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att t ex erhålla tandvård eller nya glasögon.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd.doc 1 MB 2020-06-09 10.02

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad: 2020-10-14 13.37

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.