Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den
    10 september 2021.


  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.

  • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

Under år 2020 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 015 100 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att t ex erhålla tandvård eller nya glasögon.

Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Word, 103.6 kB. (Word, 103.6 kB)

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.