Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som har låg inkomst på grund av sjukdom, pension eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Ett ensamhushåll bör ha under 229 200 kr i årsinkomst. Är det fler i hushållet tillkommer det prisbasbelopp på 57 300 kr per person. Förstagångssökande prioriteras.

 • Sista ansökningsdatum den 16 september 2024. Beslut tas på Svensk sjuksköterskeförenings styrelsemöte den 7 november 2024.
 • För att söka bidrag ska du vara legitimerad sjuksköterska.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder. Inte heller till terapikostnader.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor.
 • Vid tekniska problem ger SEB IT support även efter sista ansökningsdatum.
 • Ansökan görs digitalt:
  https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforen_samforvaltade/grandid/user/login/selectidp/bankid.deviceChoice Länk till annan webbplats.

För support angående ansökningssystemet skicka ett meddelande till stiftelsesupport.stockholm@seb.se eller
ring 08-76 372 20
Öppettider: Måndag, tisdag & torsdag kl. 10.00-11.00.

Under en övergång är det möjligt att även ansöka via ansökningsblankett. Word, 99 kB.

Under år 2023 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 467 684 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att till exempel erhålla tandvård eller nya glasögon.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.