Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans.

Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras. Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper. Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser.

Att tänka på inför ansökan:

 • Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapeututbildning eller liknande.

 • Bidrag utdelas inte heller till doktorander/disputerade som ska presentera resultat, eller när ändamålet är att i första hand utveckla yrket genom fördjupade kunskaper.

 • Bidrag utdelas inte till resor utomlands.

 • Förstagångssökande prioriteras.

 • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

 • Tänk på att ett bidrag aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande.

 • Vid bindande anmälan till en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.

 • Tänk på att ansöka i god tid innan din resa/konferens äger rum. Ibland kan det krävas att du ansöker redan terminen innan för att vi ska hinna behandla din ansökan som kan ta cirka 9 veckor efter utsatt sista ansökningsdatum.

 • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.Telefonbesked ges ej.

 • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2021. Var vänlig och skicka in ansökan per post.

  Författaren och dramatikern Louise Boije af Gennäs skivdebuterar med en cover på den amerikanska julsången ”I’d like you for Christmas”. Samtliga intäkter från låten går till sjuksköterskor som arbetar med covid-19-patienter under pandemin.

  In
  samlingen går till Svensk sjuksköterskeförenings stiftelse Örensgårdsfonden som ämnar att tillgängliggöra rekreation för sjuksköterskor som medverkat i såväl den förebyggande som akuta och rehabiliterande vården av covid-19-patienter. Under år 2021 kommer stipendier i ändamålet att kunna delas ut till dessa yrkesverksamma sjuksköterskor i behov av rekreation.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Örengårdsfonden.doc 158.5 kB 2020-06-09 10.08

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.