Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras.

Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper. Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser. Bidrag utdelas inte heller till resor utomlands.
Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022

Att tänka på inför ansökan:

  • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

  • Det krävs inte medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för att söka stipendium från stiftelsen Örensgårdsfonden.

  • Alla sökande till Örensgårdsfonden får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång. Telefonbesked ges ej.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den
    1 februari 2022
    . Var vänlig och skicka in ansökan per post.

    Ansökningsblankett Örensgårdsfonden Word, 83.5 kB. (Word, 83.5 kB)Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.