Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras.

Att tänka på inför ansökan:

 • Ansökan ska vara individuell och gälla den sökande.
 • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 • Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper.
 • Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser.
 • Bidrag utdelas inte till resor utomlands.
 • Det krävs inte medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för att söka stipendium från stiftelsen Örensgårdsfonden.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor.
 • Telefonbesked ges ej.
 • Sista ansökningsdatum den 18 september 2024. Ansökningsperioden startar den 1 maj 2024.
 • Ansökan görs via ansökningsblankett:
  Ansökningsblankett Örensgårdsfonden Word, 83.5 kB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.